ang sabi ni unknown

“One photo out of focus is a mistake,

ten photo out of focus are an experimentation,

one hundred photo out of focus are a style.”

ang sabi ko naman

huh? mey ganon?!Tuesday, February 2, 2010

Stingless Bees


A colony of stingless bees na naki-squatter sa bahay namin.

Good pets. :)

1 comment:

viOLingirl said...

sosyal..sa bahay niyo pa nakitira..=)

Related Posts with Thumbnails