ang sabi ni unknown

“One photo out of focus is a mistake,

ten photo out of focus are an experimentation,

one hundred photo out of focus are a style.”

ang sabi ko naman

huh? mey ganon?!Tuesday, April 13, 2010

C2


walang magawa...kinuha ang walang lamang boteng plastik ng inuming cool & clean solo green tea apple flavor 230 mL...ipinatong sa mesa...*flash*...lumingon ang mga officemates...
"chie, pati ba naman C2?!"


No comments:

Related Posts with Thumbnails